Vetenskapligt skrivande

Vetenskapligt skrivande

  • Vi tar fram underlag och sammanställer data för en slutgiltig rapport
  • Vi samordnar  projekt åt företag och organisationer inom kost och hälsa 
  • Vi utvecklar och samordnar projekt och strategier inom kost och hälsa
  • Vi tar fram informationsmaterial, broschyrer och faktatexter