Mat stetoskop

Organisationer & företag

Exempel på uppdrag: 

  • Kongress, konferens, seminarium, workshop – eller annat evenemang
  • Utbildning med syfte att skapa optimala förutsättningar för en god hälsa hos anställda för att minska sjuknärvaro/frånvaro
  • Öka kunskapen hos den anställde om betydelsen av kost, hälsa och fysisk aktivitet för optimal prestation  
  • Planering av menyer som optimerar hälsa och  och prestationer