Lagidrotter

    Rådgivning kan ges både individuellt och till laget

  • Förebygga skador
  • Analys och kostplan av kostintaget
  • Kostplan vid skador
  • Förebygga överträning och energibrist
  • Stress, hälsa och prestation hos idrottare
  • Kostrådgivning och återhämtningsstrategier vid match
  • Kostrådgivning och återhämtningsplan både för individen och laget som inbegriper kost, återhämtande träning och sömn