Individuella idrottare

  • Analys och individuell kostplan för träning och tävling
  • Återhämtningsstrategi – kost, återhämtande träning och sömn
  • Monitorering baserat på individens behov
  • Förebygga överträning och energibrist
  • Förebygga skador
  • Kostplan vid skador
  • Viktreglering och optimering av kroppssammansättning