Sport&Nutrition Science för hälsa och prestatioN

Vi har mer än femton års erfarenhet av rådgivning, föreläsningar och utbildning, inom och utanför akademin, baserat på vetenskap inom kost, hälsa och prestation.  Vi gör den forskningsbaserade kunskapen lättillgänglig och lättförståelig samtidigt som vi knäcker myter på vägen. Vi erbjuder tjänster till företag, organisationer och idrottare för att stärka hälsa, välmående och samtidigt öka prestation.

Kunder