Järn

Järn I kroppen finns järn lagrat framför allt i röda blodkroppar. Järn används tillsammans med hemoglobin för att transportera syre till alla kroppens vävnader. Hos